Nyhetsbrev önskas Tipsa dina medmänniskor

30.000 visningar av FILMEN ”Ledarskap – Självkänsla” !

OBS Vänligen meddela kollegor och vänner att se Filmen från denna website !
(tidigare versioner kommer att släckas ned på Youtube)

 

Anmälan till vårt icke-kommersiella NYHETSBREV:

 

 

Ditt namn (frivilligt)

Din e-post (obligatoriskt)

Här finner du Ledarskap – Självkänsla på Facebook

 

 

Det SocialPsykologiska Dilemmat

Ägnat åt HR-ansvariga, föräldrar, chefer, folkbildning, alla som vill fördjupa sig i dominationsprocesser och dess inverkan på Hälsa, Trivsel, Långsiktig Effektivitet och Hållbar Utveckling.

Bygger på välgrundade teorier kring Ledarskap  –  Självkänsla  –  Individ- och Grupputveckling.

 

HÖG SJÄLVKÄNSLA (för def. se Tankesmedjan)  medverkar till Jämlikhet och Socialt Ansvarstagande, vilket stärker trivsel, hälsa, effektivitet såväl som långsiktig lönsamhet och miljömässigt ansvarstagande.

 

LÅG SJÄLVKÄNSLA, i kombination med höga kontrollbehov,  kan visa sig i empatilöshet (kallsinnighet) och egoism (t.ex. girighet), som i så fall ackompanjeras av de nödvändiga ”följeslagarna” dominationsprocesser och auktoritära förhållningssätt. Så skapas ohälsosam miljö med skadlig stress, diskriminering, mobbning, utmattning och utanförskap.

Låg självkänsla är ett gigantiskt samhällsproblem, som i demokratier utgör en svårupptäckt psykologisk process och som i sin konsekvens omöjliggör jämlikhet och jämställdhet.
Det är en avgörande samhällsutmaning att ta till sig och inse att låg självkänsla leder till auktoritära förhållningssätt med dominationsprocesser. Just denna samhällsutmaning benämns Det SocialPsykologiska Dilemmat – inte enbart för att det är svårupptäckt, utan för att i spannet från ”den överlägsne” till ”den underlägsne” finns ett djupt behov av en dominationsprocess. Lägg där till att det med stor sannolikhet finns en överrepresentation av ”den överlägsne” bland högre befattningar.

Kännetecken på låg självkänsla i en organisation är feedback-modeller vars syfte är att påverka eller stipulera förändring hos andra (t.ex. ”Bekräftande Feedback” och ”Korrigerande Feedback”), vilket i det fördolda ger fritt spelrum för dominansordningar … ”eliten” (en uttryckssätt som f.ö. hör samman med låg självkänsla) bestämmer uppförandekoder, fastlägger etikregler och kräver lojalitet.

 

I Filmen Ledarskap-Självkänsla visas hur alla är födda med en ”hel” självkänsla, men i stort sett alla har vi under uppväxten förlorat viss självkänsla. Att i vuxen ålder återerövra förlorad självkänsla kan ske genom ökad självrespekt i mötet med andra, vilket förutsatter ett Relationsorienterat och Jämlikt möte. Denna resurs är oftast, på grund av det SocialPsykologiska Dilemmat, gömd eller glömd eller fördömd eller förlöjligad.

 

Att ”ta till sig” HELA SjälvkänsloTriangeln i filmen, att försöka se sin egen placering och fundera över hur jag själv agerar i grupper, är Det SocialPsykologiska Dilemmat. Under uppväxten har varje person genom olika proportioner av belöning, bestraffning och förnedring funnit en balans mellan bekräftelse och egenvärde, vilket resulterat i en viss position i SjälvkänsloTriangeln. Ju mer självkänsla vi förlorat i denna process desto mer självrespekt har vi fått ge upp. Att inse detta förlopp är som att tillstå att jag har inte respekterat mig själv och just därför blir det ett SocialPsykologiskt Dilemma. Därför ser vi enbart beteenden som naturliga då de tillhör den egna självkänslonivån med tillhörande brutalitet (amplitud) i dominationsprocessen.

 

Det SocialPsykologiska Dilemmat

Det SocialPsykologiska Dilemmat

 

Bronnie Ware, sjuksköterska inom palliativ vård, har lyssnat till patienter i livets slutskede och noterat den vanligaste reflektion I wish I´d had the courageto live a life true to myself, not the life expected of me”, dvs att ha haft kraften att leva i höger delen av SjälvkänsloTriangeln och därmed ”stå upp” för sin egen person. Bronnie noterade också att de flesta patienterna under sin sista tid lyckades återupprätta sin självrespekt.

 

Att börja återerövra självkänsla är en mödosam process, men den ger livsgivande kraft och vi slipper hamna i ” Bronnie Ware´s statistik”. Det förutsätter ett aktivt ledarskap med omtanke och struktur, som föregår och upprätthåller Relationsorienterade och Jämlika möten, dvs inte bedömer eller försöker förändra andra utan istället lyssnar och respekterar dem såsom de är som personer, och på samma sätt att själv är beredd att visa känslor och reaktioner i samspelet … allt detta för att upprätthålla självrespekt och fullborda ett ömsesidigt respektfullt möte.

 

Med vänliga hälsningar,

Linen Ledarskap / Aktivt Föräldraskap