Nyhetsbrev önskas Tipsa dina medmänniskor

Självkänsla Test

Ett verktyg för att Kartlägga Din Självkänsla finns nu !

Du finner dels ett enkelt ”test” och dels en kartläggning på Samspel360.se under menyvalet Beställning och välj därefter ”Gör Din kartläggning i SjälvkänsloTriangeln® ,, Autofeedback, enskild”

Verktygen utgår från de teorier som ligger till grund för SjälvkänsloTriangeln®.

Verktyget ger användaren en uppfattning om var hon/han befinner sig i SjälvkänsloTrinageln®.
Var vi som individer befinner oss i SjälvkänsloTriangeln® är värderingsfritt. Däremot, enligt teorierna, präglas vår position i SjälvkänsloTriangeln® av vissa karakteristiska beteendemönster, som påverkar vårt samspel med andra – ett konstaterande och en insikt utan att värdera människor.
Syftet med verktyget är att ge öka självinsikt och skapa ökad förståelse för samspelet mellan människor.
Önskar du återupprätta självkänsla föreslår vi att du läser under menyn ”ÖKA DIN SJÄLVKÄNSLA”.